סל הקניות שלי
   
תנאי-שימוש
תנאי שימוש
 • האתר כולל תכנים, תמונות ומידע, לרבות מחירי חבילות נופש שונות, וכל מידע אחר המופיע או נמסר לפרסום מנותני השירותים השונים בארץ או בחו"ל, ופועלים בשיתוף עם דרייב דרים. התכנים הינם בגדר המלצה בלבד. דרייב דרים או מי מטעמה אינם מתחייבים כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושל משתמשים אחרים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, או יופיעו כמפורסם, יהיו נכונים, או מדוייקים או יהלמו את ציפיות ודרישות המשתמש. כל החלטה שיקבל המשתמש באתר ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.
  דרייב דרים או מי מטעמה רשאים בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים ו/או את אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר, מראהו ו/או מבנהו ו/או השירותים הניתנים על פיו. התמונות באתר הן להמחשה בלבד ואין הן מהוות התחייבות כלשהי. כמו כן דרייב דרים ומי מטעמה רשאים בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לשנות את מחירי חבילות הנופש ואת השירותים הנלווים המוצעים על ידם.
  תיתכן אפשרות שבתכנים המופיעים באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר, טעויות בתמונות, טעויות בשמות הרכבים, וכיו"ב, דרייב דרים או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שנגרם עקב טעות מכל סוג.
  אתר זה עשוי להכיל הפניות את אתרי אינטרנט אחרים ו/או תכנים המצויים באתרי אינטרנט אחרים מעבר לאתר זה. דרייב דרים או מי מטעמה אינם אחראים לתכנים ולמידע המוצג באתרים אליהם מבוצעת ההפניה ואין בעצם ההפניה כדי להוות הסכמה של דרייב דרים או מי מטעמה לתכנים המפורסמים שם. דרייב דרים או מי מטעמה אינם בודקים ואינם עורכים  מידע זה והוא לא נבדק על ידה. המידע באתרים המקושרים הינו באחריות בעלי האתרים האחרים בלבד.
  המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו שהאתר וכל המידע המצוי בו, צורתו ועיצובו וכן כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה, בשירותים המוצעים בו והמידע והתכנים הכלולים בו, לרבות תמונות, טקסט, איורים וגרפיקה, צליל, קטעי וידאו, כפי שיהיו מעת לעת, הינן של דרייב דרים או מי מטעמה ושותפיה העסקיים, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
  האתר והתכנים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש באתר להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, למכור, להשכיר, לאחסן את התכנים של האתר אינטרנט, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל דרך או אמצעי, לרבות מכניים, אופטיים, טכניים, בלא רשות מפורשת של דרייב דרים או מי מטעמה, מראש ובכתב.
  המשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו שסימני המסחר של דרייב דרים וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני המסחר הקניינים של בעליהם. המשתמש באתר אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של סימני המסחר.
  לצורך קבלת מידע או הצעות מדרייב דרים, על המשתמש באתר למלא את פרטיו. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא ימסור פרטים בדויים.
  המשתמש באתר מאשר כי כל מידע שימסור באמצעות האתר, לרבות הבקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים, נמסר מרצונות ובהסכמתו המלאה של המשתמש ומהווה הסכמה ברורה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש, בכפוף לכל דין. המשתמש מאשר כי ידוע לו והנו מסכים להמידע הנמסר על ידו באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של דרייב דרים או מי מטעמה.
  המידע המכיל פרטים אישיים המסופקים על ידי המשתמש באופן וולונטרי(התנדבותי) באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי התקשרות עימו, או כתובת הדואר האלקטרוני ונאסף רק כאשר המשתמש בחר לספק מידע אישי באתר מרצונו החופשי. כל מידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות האתר, יימסר מרצונו החופשי של המשתמש ויהווה הסכמה מצידו להשתמש בפרטים ו/או למסור את הפרטים לאחר, בהוראת כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין דואר רגיל, בין דואר אלקטרוני, בין הודעת מסר קצר בטלפון, ובין כל דרך אחרת. במידה והמשתמש באתר אינו מעוניין לקבל מידע ו/או להימחק מרשימת הדיוור, יוכל בכל עת להסירו מרשימת התפוצה בעת פנייה בדוא"ל לכתובת: [email protected]

  פרטים על החבילות
  החבילות שלנו בדרך כלל הן 4 ימים 3 לילות או 5 ימים 4 לילות או 6 ימים 5 לילות, ניתן להזמין את תחילת החבילה לכל יום בשבוע (על בסיס זמינות)

  המחיר כולל
  מחיר החבילה באירו וכולל:
  לינה על בסיס BB  bed and breakfast בבתי המלון, כולל ארוחת בוקר ומיסים, אוגדן טיול הכולל מפות וציוני דרך, מערכת ניווט מתוכנתת מראש ומידע נוסף לגבי יעדי הנסיעה.
  החבילה כוללת שכירות של רכב על פי בקשתכם (רכבי ספורט ורכבי ספורט-על אקזוטיים) על פי רשימת הרכבים וזמינותם, ביטוח מורחב המכסה את הרכב וצד שלישי, השתתפות עצמית מופחתת במקרה של נזק/אובדן/גניבה - בהתאם לסוג הרכב. לכל רכב השתתפות עצמית שונה, (בדרך כלל 5000 אירו) ובמקרה של נזק/אובדן, הסכום החיוב הראשוני ילקח מההפקדה של ההשתתפות העצמית, מעבר לכך יכוסה ע"י הביטוח.
  השכירות כוללת את הק"מ הנדרשים להשלמת המסע, ותוספת של 20KM. אם המשתתף יעבור את הקילומטרים האלה הוא יחוייב בתוספת תשלום לק"מ, בהתאם לסוג הרכב.
  ביטוח תאונות במקרה של נזק, גניבה, כלול בדמי השכירות עד להשתתפות העצמית המכסימלית המשתנה מרכב לרכב על פי הרשום בהסכם השכירות ועל פי שווי הרכב.
  הנהג נושא באחריות מלאה עד לסך מלוא הערך הכולל של הרכב, אם הרכב ניזוק או נגנב בכוונה או ברשלנות.
  הביטוח אינו מכסה נזקים שנגרמו על ידי שימוש רשלני של הרכב; גלגלים, כיסויי גלגלים, רים, צמיגים, רדיו, GPS, אנטנה, ריפוד, מראות חיצוניות, גג נפתח מתקפל, תיבת הילוכים, מצמד, מרכב תחתון
  באחריות המטיילים לנהוג ברכב כאילו היה רכבם הפרטי וכל הנזקים שיגרמו לרכב הינם באחריות המטיילים

  מה החבילה לא כוללת
  טיסות, העברות (אלה אם כן צויין אחרת), ביטוח טיול וביטוח רפואי, דלק עבור הרכב, תשלום עבור חניה בבתי המלון, ארוחות צהריים וארוחות ערב והפסקות הקפה, וכל מה שלא כתוב שהטיול כולל.

  גיל שכירות הרכבים המינימלי הוא 25 עבור רכבי ספורט וגיל 30 עבור רכבי הספורט-על האקזוטים ורכבי היוקרה.
  נדרש רישיון נהיגה בתוקף של 5 שנים, ורישיון נהיגה בינלאומי בתוקף.

  אנחנו עושים כל מאמץ להבטיח את שהוסכם בכתב בחבילה במעמד ההזמנה. אולם ניתן לבצע שינויים בזמן שעבר ממעמד ההזמנה ועד ליציאה לטיול בפועל כתוצאה משינויים בכבישים, כבישים סגורים או עבודות בכביש, מזג אוויר וכתוצאה מאירועים בלתי צפויים, השינויים ידווחו מראש למשתתף ולא פחות מ 24 שעות לפני היציאה למסע/טיול.
  לגבי הרכבים, הרכבים יוזמנו וישמרו עבור המשתתף בזמן ההזמנה, אולם במקרים חריגים אנו שומרים לעצמנו את האפשרות לבצע שינויים ברכבים (לרכב מסוג קלאס דומה או גבוה יותר) כתוצאה מאירועים חריגים כדוגמת נזק המשבית את הרכב, או גניבה, או כתוצאה משוני בדגמי הרכבים המוחזקים ע""י חברת ההשכרה כתוצאה מהתחלפות דגמים.

  חובות
  המשתתף/מטייל באחת החבילות המוצעות או בטיול הקבוצתי, לוקח על עצמו את הסיכון והחברה או מי מטעמה אינה אחראית לכל נזק או פציעה לו, לאורח שלו, או לגוף שלישי.
  כמו כן החברה לא תפצה את המשתתף/מטייל בכל נזק או אובדן של הנאה כשזה באשמתו של המשתתף/מטייל או כשניתן היה לצפות זאת באופן סביר. מובהר כי בכל מקרה של התחייבות החברה לנזק או אובדן ישיר או עקיף של הנאה הוא לא יהיה גבוה ממחיר החבילה.